<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=369932&amp;fmt=gif">

IFRS-konsernitilinpäätös 2019

Julkaisu sisältää kuvitteellisen esimerkkiyrityksen konsernitilinpäätöksen, joka on laadittu 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla sovellettavien IFRS-vaatimusten mukaisesti.

Lataa tilinpäätösmalli 2019 maksutta täyttämällä oheinen lomake.

 

Tilaa tilinpäätösmalli

Tilinpäätösmalli 2019 kansi