<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=369932&amp;fmt=gif">

Data-driven: Big decisions in the intelligence age 

Data-driven: Big decisions in the intelligence age  -raportissa yli 2.100 johtajaa yli kymmenestä eri maasta kertoo päätöksenteosta organisaatiossaan sekä kuinka paljon päätöksiä tehdään nojautuen dataan versus intiutioon. 

data-driven-big-decisions-kansikuva.jpg

 

Tilaa julkaisu sähköpostiisi täyttämällä oheinen lomake. 

Tilaa julkaisu