<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=369932&amp;fmt=gif">

IFRS 9:n mukaiset liitetiedot: käytännön opas

IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit”, jota on sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, sisältää paljon uusia liitetietovaatimuksia. PwC:n julkaisun ”VALUE IFRS Plc: Illustrative IFRS consolidated financial statements December 2017” (jonka suomenkielinen versio ilmestyy marraskuussa 2017) liitteessä E on esimerkkejä IFRS 9:n mukaisten tietojen esittämisestä.

Tämä opas on tarkoitettu muulla toimialalla kuin rahoituspalveluissa toimiville yrityksille. Oppaassa mainitaan kunkin instrumenttityypin kohdalla, mistä löytyy esimerkkejä esitettävistä tiedoista tai lisäohjeita.

Lataa opas suomen- ja englanninkielisenä täyttämällä oheinen lomake!

Lataa opas: IFRS 9:n mukaiset liitetiedot