<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=369932&amp;fmt=gif">

2017 State of the Internal Audit Profession Study - Yhteenveto merkittävimmistä tuloksista

PwC:n globaali sisäisen tarkastuksen selvitys antaa katsauksen sisäisen tarkastuksen kehityssuunnista, keskeisten sidosryhmien odotuksista, arvonluonnin mahdollisuuksista ja edellytyksistä.

Kyselyyn vastasi globaalisti lähes 1 900 henkilöä, joista 58 % sisäisen tarkastuksen johtajia ja heidän suoria alaisiaan, 42 % johtoon tai hallitukseen kuuluvia henkilöitä. Suomessa sähköiseen kyselyyn vastasi reilut 20 henkilöä ja syvähaastattelun toteutimme kymmenen henkilön kanssa.

Miksi State of the Internal Audit Profession Studya kannattaa lukea?

  • Antaa tilannekuvan sisäisen tarkastuksen kehityssuunnista ja arvonluonnin edellytyksistä.
  • Kuvastaa sidosryhmien odotuksia sisäiselle tarkastukselle.
  • Nostaa esille kiinnostavia aihioita ja kehityskulkuja; tänä vuonna keskeisenä painopistealueena oli sisäisen tarkastuksen arvonluonti liiketoiminnan murroksessa.
  • Antaa sisäiselle tarkastukselle eväitä vastata entistä paremmin sidosryhmien odotuksiin ja kasvattaa sidosryhmien tietoisuutta sisäisen tarkastuksen arvonluonnin edellytyksistä.

 internal-audit-study-2017.jpg

Tilaa raportti maksutta oheisella lomakkeella! 

Tilaa 2017 State of the Internal Audit Profession Study - Yhteenveto merkittävimmistä tuloksista