<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=369932&amp;fmt=gif">

Global Family Business Survey 2016

Global Family Business Survey 2016

Global Family Business Survey -raporttia varten haastateltiin yli 2800 perheyrityksen edustajaa 50 maassa. Suomesta globaalissa raportissa on mukana 54 perheyhtiön päättäjän vastaukset, minkä lisäksi Suomessa tehtiin täydentäviä syvähaastatteluita.

Saatavilla on sekä kansainvälinen tutkimus että erillinen raportti Suomen tuloksista ja havainnoista.

gfbs-kannet1.jpg

 

Tilaa Global Family Business Survey 2016 sekä raportti Suomen tuloksista