<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=369932&amp;fmt=gif">

The Human factor: Working with machines to make big decisions 

Yritysjohtajilla on nykyisin mahdollisuus tehdä päätöksiä tarkasti validoituun dataan nojautuen. Lukuisat erityyppiset järjestelmät ovat massiivisia tiedonlähteitä, joita kannattaa hyödyntää sekä niistä saatava data ottaa osaksi päätöksentekoa intuition lisäksi. The Human factor: Working with machines -julkaisussa pohditaan tietojärjestelmien ja oman intuition roolia päätöksenteossa. 

the-human-factor-kansikuva.jpg

 

Tilaa julkaisu sähköpostiisi täyttämällä oheinen lomake. 

Tilaa julkaisu