<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=369932&amp;fmt=gif">

Riskienhallintakatsaus 2023 – Katsaus suomalaisten globaalien yritysten riskienhallintaan vuodelle 2023

Haastattelimme yli kahtakymmentä suomalaista riskienhallinnan ammattilaista Suomen suurimmista teollisuus- ja palveluyrityksistä ja selvitimme, missä suomalaisten yritysten riskienhallinnassa mennään tällä hetkellä ja miten alan ammattilaiset näkevät ja kokevat sekä alan nykytilan että tulevaisuuden. 

Katsauksessa avataan mm. seuraavia teemoja:

  • Miten suomalaiset yritykset organisoivat riskienhallintaa tällä hetkellä
  • Mitkä ovat tämän hetken korostuneet riskit
  • Mihin keskittyä riskienhallinnassa 2023

Lataa katsaus jättämällä työsähköpostisi

20230208_PwC_Riskienhallintakatsaus_KANSI