<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=369932&amp;fmt=gif">

PwC:n Kilpailuoikeuswebinaari

Tiistai 17.5.2022 klo 9.00-9.45
Webinaari

Litigaatiowebinaarit

Järjestämme kilpailuoikeuswebinaarin, jossa vastaamme mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mistä kilpailijoiden kanssa saa ja ei saa keskustella
  • Miten tulee toimia, jos keskustelu ajautuu harmaalle alueelle
  • Miten voi syyllistyä kiellettyyn tietojenvaihtoon
  • Mitkä ovat yritysten merkittävimmät kilpailuoikeudelliset riskit
  • Mikä on yrityksen johdon vastuu kilpailuoikeudellisten riskien
    vähentämisessä
  • Miten kilpailuoikeudellisia riskejä voi vähentää tehokkaasti

Webinaari on hyödyllinen erityisesti myynnistä vastaaville henkilöille, in-house juristeille, joilla ei ole kilpailuoikeusosaamista sekä pienten ja keskisuurten yritysten johdossa toimiville.

Tilaisuus on maksuton.

Lämpimästi tervetuloa linjoille!


Ilmoittaudu mukaan:

Puhuja

Saara Vahvaselkä

Saara Vahvaselkä

kilpailuoikeusasiantuntija, PwC

Saaralla on 15 vuoden kokemus kilpailuoikeudesta. Hän on aikaisemmin työskennellyt kilpailuviranomaisessa, asianajotoimistossa sekä kilpailujuristina ja lakiasiainjohtajana suomalaisessa teollisuusyrityksessä.

Hän avustaa asiakkaita yrityskauppojen kilpailuoikeudellisissa prosesseissa sekä riskien ja tehokkuusetujen arvioinneissa, määräävän markkina-aseman väärinkäyttö- ja muissa kilpailunrajoitusasioissa, itsearvioinneissa, compliance-ohjelmissa sekä kilpailuoikeudellisissa vahingonkorvausprosesseissa.