<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=369932&amp;fmt=gif">

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Osakemarkkinariskipreemio on tärkeä tekijä kaikissa arvoa määrittävissä tai tuottoa mittaavissa malleissa. 

PwC on tehnyt kyselytutkimuksia markkinariskipreemiosta Suomen osakemarkkinoilla vuodesta 1999 lähtien. Kyselytutkimuksen perusteella markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla on pysynyt käytännössä ennallaan ja markkinariskipreemio-odotusten mediaani on hieman laskenut.

Julkaisun sisältö:

  • Yhteenveto
  • Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla
  • Suomen osakemarkkinoiden kasvu ja uudet listautumiset
  • Aikaisemmat tutkimustulokset

PwC:n Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla 2017

Lataa ilmainen julkaisu