<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=369932&amp;fmt=gif">

The Evolving Customer: Profile of a Winner

Miten yritykset selviävät ja menestyvät "uuden normaalin" aikana

Millaiset yritykset menestyvät tänä päivänä? Mitkä tekijät erottavat heidät muista? Haastattelimme yli 500 yritysjohtajaa ymmärtääksemme, miten markkinajohtajat eivät vain selviydy, vaan myös menestyvät näiden poikkeuksellisten olosuhteiden aikana.

Tutkimustuloksemme osoittavat, että markkinajohtajat ovat todella edistyneitä sekä digitaalisessa että asiakaskeskeisessä transformaatiossa. Nämä yritykset ovat motivoituneita purkamaan sisäisiä siiloja, he laittavat asiakkaansa aina etusijalle ja he ymmärtävät, että luottamus, strategia sekä hyvät johtamistavat ovat olennaisia onnistuneessa transformaatiossa.

Oppaamme auttaa sinua ymmärtämään paremmin:

  • Mitkä tekijät erottavat markkinajohtajat muista
  • Miksi yritysten tulee muuttua ja mukautua
  • Miten onnistua digitaalisessa transformaatiossa

Lataa opas

The evolving customer - profile of a winner

The Evolving Customer: Profile of a Winner